AUTEURSRECHTEN

Deze website en de elementen waaruit deze bestaat (namen, afbeeldingen, foto’s...) zijn het exclusieve eigendom van Spullenhulp vzw (hoofdkantoor te Amerikaansestraat 101, 1050 Brussel, België). Iedere reproductie van inhoud, zelfs gedeeltelijk, is verboden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de vzw Spullenhulp.

Deze website werd door iRaiser gemaakt.
De werking ervan is gebaseerd op Open Source-software (Linux, Lighttpd, MySQL, PHP, Jelix).