WETTELIJKE KENNISGEVING


UITGEVER

Deze website wordt uitgegeven door: Spullenhulp vzw, Amerikaansestraat 101, 1050 Brussel, België.
RPR Brussel, bedrijfsnummer 407.139.088. De verantwoordelijke voor de uitgave is Emmanuel Bawin.

PRIVACY

De vzw Spullenhulp respecteert uw privacy en voldoet aan de door het Europees Parlement goedgekeurde Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw contactgegevens zijn essentieel om u op de hoogte te houden van acties en om u uw fiscaal attest toe te sturen. De vzw Spullenhulp verbindt zich ertoe deze nooit aan derden mee te delen.
U hebt het recht op toegang, wijziging, verwijdering en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en hun gebruik voor marktonderzoek. De informatie wordt louter voor intern gebruik opgeslagen in de database bij de vzw Spullenhulp.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Spullenhulp vzw, Schenkersdienst, Zuunstraat 69, 1070 Brussel: telefonisch: 02 537 30 26 of per mail: donations@petitsriens.be.

Raadpleeg hier (pdf) alle bepalingen van de vzw Spullenhulp met betrekking tot privacy en cookiebeheer.


HOSTING

Deze website wordt uitsluitend gehost op datacenters in Europa (Ierland en Duitsland) en het bedrijf Amazon Web Services (AWS):
Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, VS, http://aws.amazon.com
Alle computergegevens over u worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn tweemaal gecodeerd.
Het bedrijf iRaiser streeft ernaar om de grootst mogelijke veiligheid te garanderen in zijn oplossingen.